• Rosab - Städ i Jönkoping

RUT-avdrag

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad – ROT och hushållsnära tjänster – RUT. Material och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

Det är din utförare som ansöker om rutavdrag åt dig. Utföraren drar av halva arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 75 000 kronor per år och person.

Läs mer om hur RUT-avdraget fungerar på skatteverkets hemsida >>

RUT-avdrag