• Rosab - Städ i Jönkoping

Miljöpolicy

Hög miljömedvetenhet är centralt för ROSAB i Jönköping och skall
prägla all var verksamhet.

Vårt arbete baseras på en miljö- och affärsmässig grund där personalen och vår arbetsmiljö är centrala och viktiga faktorer för framgång. Detta innebär att: Vårt miljöansvar omfattar utförande av tjänster samt val av leverantörer.
Kundens krav och gällande lagar och regler är våra viktiga ramar. ROSAS tar ansvar för den påverkan som företaget har för miljön. Där bistår vi vara kunder med vägledning i deras miljöarbeten. Vi arbetar aktivt med intern och extern kommunikation av vart miljöarbete vilket stärker medarbetarnas kompetens och företagets trovärdighet. Vår kreativa miljö och tekniska utveckling gör att miljöarbetet hela tiden genomgår förbättringar.

Kvalitetspolicy Övergripande mål ROSAS i Jönköping strävar efter att säkerställa högsta kvalitet på produkter och tjänster så att vara mål är mätbara och realistiska.

Teknisk kvalitet ROSAS i Jönköping har som målsättning att hålla högsta tekniska kvalitet på maskiner och utrustning.

Servicens kvalitet Utförande av överenskommet arbete skall ske på utsatt tid samt vara korrekt utfört. Medarbetarna skall vara väl utbildade och serviceinriktade samt lyhörda för kundens önskemål och förfrågningar.

Utvecklingsarbete Utbildning av våra medarbetare sker kontinuerligt, vilket borgar för att var policy följs.

Kontroll Kontroll av utfört arbete utföres av utbildade arbetsledare.Om kvaliteten ej följs skall detta åtgärdas snarast samt undersöka vad det eventuella felet berodde på och förhindra att det upprepas.

Stefan Milleström
VD